เข้าสู่ระบบ
ไทย | English
สำหรับคณะกรรมการกองทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกองทุน
บลจ.กรุงไทยบริหารเงินกองทุน การบินไทย
01 ม.ค. 2561 00:00 น.

เรืออากาศเอก กนก  ทองเผือก  (กลาง)  รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารงานกฎหมาย  บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  ลงนามร่วมกับนางชวินดา  หาญรัตนกูล (ที่2ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ในพิธีลงนาม สัญญาการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  พนักงาน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  โดยบลจ.กรุงไทยได้รับความไว้วางใจ และแต่งตั้งให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รอบระยะเวลา 3 ปี  ตั้งแต่ 2561 – 2563  มูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท   เมื่อเร็วๆนี้