เข้าสู่ระบบ
ไทย | English
สำหรับคณะกรรมการกองทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกองทุน
พิธีมอบสัญญาแต่งตั้ง บลจ.กรุงไทย ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
31 ก.ค. 2566 11:45 น.


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ลำดับ 3 จากซ้าย) ร่วมด้วย นางสาว หัสวรา แสงรุจิ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ลำดับ 3 จากขวา) ในพิธีมอบสัญญาแต่งตั้ง บลจ.กรุงไทย ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งด้านการลงทุน และงานทะเบียนสมาชิก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ลำดับ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ลำดับ 1 จากซ้าย) และทีม CRM สำนักงานเขตพิษณุโลก ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา