เข้าสู่ระบบ
ไทย | English
สำหรับคณะกรรมการกองทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกองทุน
กฟภ. มอบความไว้วางใจแต่งตั้ง “บลจ.กรุงไทย” เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อเร็วๆ นี้
10 ส.ค. 2566 15:06 น.


นายชาติชาย ภุมรินทร์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะประธานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ลงนามร่วมกับ นางชวินดา หาญรัตนกูล (ที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และ นางสาวหัสวรา แสงรุจิ (ที่ 5 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง บลจ.กรุงไทย ให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นโยบายการลงทุนประเภทตราสารทุน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

บลจ.กรุงไทย นับเป็นบริษัทจัดการกองทุนในประเทศไทยที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับความไว้วางใจให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่องค์กรขนาดใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีทางเลือการลงทุนที่หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกกองทุนทั้งกองทุนเดี่ยวและกองทุนร่วม ภายใต้บริการที่สะดวกยิ่งขึ้นตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบัน